Liftutbildning i Stockholm
för säkra och effektiva rutiner

Vi erbjuder ett flertal kurser i syfte att bidra till minskad olycksrisk och högre produktivitet i samband med höghöjdsarbeten.

 • Endagsutbildningar
 • Erfarna instruktörer
 • Praktik och teori
Boka liftutbildning

Boka liftutbildning

Please leave this field empty.


Endagsutbildningar

Mycket att göra? Inga problem! Våra utbildningar är effektiva och löper i regel endast över en heldag.


Förarbevis & kursintyg

Efter avklarade praktiska och teoretiska prov utfärdar vi förarbevis och kursintyg som bevisar er kompetens.


Kvalitativ liftutbildning

För att kunna garantera kurser av högsta kvalitet, samarbetar vi med kompetenta utbildningsföretag.

Liftutbildning Stockholm

För en kvalificerad liftutbildning i Stockholm, välkomna till Skyab. Vi erbjuder ett antal olika kurser inom arbete på hög höjd, bland annat förarkurs för mobila plattformar och grundkurs i fallskydd. Höghöjdsarbeten kräver särskild kompetens för att kunna utföras korrekt ur säkerhetssynpunkt. Boka in er på någon av våra utbildningar redan idag – för en säkrare och mer effektiv vardag på arbetsplatsen.

Varför liftutbildning?

Arbeten som utförs på hög höjd är ofrånkomligen förenade med vissa risker. För att minimera dessa och skapa en trygg arbetsplats, bör ni låta era medarbetare genomgå en grundläggande utbildning med fokus på säkerhet.

Vid behov av liftutbildning i Stockholm är ni välkomna att kontakta oss på Skyab. Vi är en erfaren aktör inom säker lifthantering och vet vad som krävs för att arbeta effektivt på höga höjder. För att kunna garantera en hög kvalitet på utbildningarna anordnar vi dem i samarbete med utvalda utbildningsföretag.


Kontakta oss

förarkurs

Några av de utbildningar vi erbjuder

 • Denna kurs syftar till att – som namnet antyder – lära er hantera diverse mobila plattformar på ett korrekt vis, ur såväl säkerhets- som effektivitetssynpunkt. Genomförd kurs ska alltså bidra till ökad produktivitet och minskad risk för olyckor på arbetsplatsen.

  Kursen genomförs under en heldag och hålls enligt AFS 2006:6 samt ISO 18878:2013. Efter avslutad kurs, med avklarat teori- och körprov, delas kursintyg och förarbevis ut.

 • Här lär ni er att bygga upp plattformar med en höjd på upp till nio meter. Förutsatt att ni på förhand läst igenom förstudiehäftet är denna kurs avklarad på en arbetsdag.

 • Halvdagsutbildning som avslutas med praktiskt och teoretiskt prov. Efter avklarad kurs tilldelas deltagarna kursintyg och förarbevis. Hålls enligt AFS 2001:03

 • Heldagsutbildning bestående av teoretiska och praktiska prov. Efter avklarad kurs tilldelas deltagarna kursintyg och förarbevis. Hålls enligt AFS 2006:6, 2001:1 och ISO 15513, 9926-2.

liftkurs

Förutsättningar och villkor

Är ni intresserade av att gå en liftutbildning i Stockholm med omnejd? Generellt hålls alla våra kurser på en av oss angiven plats. I vissa fall finns det dock möjlighet att anordna önskade kurser, som företagsintern utbildning, på plats hos er. Detta gör vi endast under vissa förutsättningar. Kontakta oss vid intresse av en sådan lösning.

Engelska vid behov

Goda förkunskaper i det svenska språket är ett krav för att klara av att genomföra våra utbildningar. Kurserna kan hållas på engelska, men måste då förbokas av en grupp på minst fem personer.

Skyab – kvalitet på hög nivå

Skyab grundades i Södertälje redan 1988, vilket ger oss nästan 30 års erfarenhet inom branschen. Genom åren har vi, till följd av ökad efterfrågan, successivt utökat vårt sortiment. Idag har vi tillgång till över 300 liftar och erbjuder även andra produkter. Bland vårt utbud finner ni:

 • Liftar
 • Byggställningar
 • Containrar/bodar
 • Diverse utbildningar

Kontakta oss angående tider

Kontakta oss för att boka in er på någon – eller flera – av våra kurser. Vi återkommer snarast med datum för kommande kurstillfällen.

För liftutbildning i Stockholm, välkomna till Skyab.

Höj er kompetens – för ökad
säkerhet och produktivitet


Boka liftutbildning

Please leave this field empty.

Kontaktuppgifter

Skyab AB

På Skyab har vi nästan 30 års erfarenhet av arbeten på hög höjd. Vi erbjuder liftutbildningar för ökad säkerhet och produktivitet.